UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.365.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - najkorzystniejsza oferta dotycząca dostawy komputerów i monitorów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-12-19

Data odpowiedzi: 2018-12-28

Treść wniosku:
Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie szczegółów najkorzystniejszej oferty zawartych w załącznikach do protokołów z postępowania przetargowego dotyczącego dostawy komputerów stacjonarnych, monitorów.
Informacje, o które prosimy to:
1. Nazwy producenta i modeli sprzętu, który wygrał w powyższym postępowaniu - np. NTT, HP, Dell, Lenovo.
2. Nazwa producenta i modelu procesów, np. Intel CoreTM i3-63xx, i7-65xx.
3. Nazwa i wersja zainstalowanego systemu operacyjnego, np. Windows 10 Pro, Windows 10 Home, Windows Serwer 2016, Android, iOS.


Treść odpowiedzi:
PDF, 257,69 KB metryczka
PDF, 42,23 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.365.2018 Wniosek - najkorzystniejsza oferta dotycząca dostawy komputerów i monitorów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-19 14:26:52
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-12-19
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2019-12-20 09:50:08