UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.364.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kserokopie decyzji dotyczące zwrotu dotacji oświatowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-12-12

Data odpowiedzi: 2018-12-19

Treść wniosku:
Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o:
  1. przesłanie na adres email lub adres korespondencyjny kserokopiii wydanych w latach 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 decyzji administracyjnych określających wysokość kwoty od zwrotu z tytułu dotacji oświatowych pobranych nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wydatkowanych niezgodnie z przeznaczeniem przyznanym Przedszkolom Niepublicznym i Szkołom Podstawowym Niepublicznym dla których tut. JST jest/była organem dotującym.
  2. przekazanie informacji o trwających lub zakończonych w roku 2018 kontrolach prowadzonych przez tut. JST, związanych z dotacjami w Przedszkolach Niepublicznych lub Szkołach Podstawowych Niepublicznych ze wskazaniem nazwy przedszkola lub SP.

Treść odpowiedzi:
DOC, 84 KB metryczka
DOC, 84 KB metryczka
PDF, 234,94 KB metryczka
PDF, 251,88 KB metryczka
PDF, 318,41 KB metryczka
PDF, 586,08 KB metryczka
PDF, 675,55 KB metryczka
PDF, 552,81 KB metryczka
PDF, 747,31 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.364.2018 Wniosek - kserokopie decyzji dotyczące zwrotu dotacji oświatowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-15 11:05:12
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-12-12
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-29 22:13:13