UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.363.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia umowy zawartej na budowę ul. Towarowej w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostka Realizująca Projekt VI

Data wpływu: 2018-12-12

Data odpowiedzi: 2018-12-14

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- wnoszę o przesłanie umowy zawartej z konsorcjum Budimeksu SA (lider konsorcjum 95%) i Ferrovial Agroman SA i Urzędem Miasta Olsztyna na budowę ul. Towarowej w Olsztynie od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna.

Treść odpowiedzi:
DOC, 495 KB metryczka
PDF, 13,33 MB metryczka
PDF, 14,23 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.363.2018 Wniosek - kopia umowy zawartej na budowę ul. Towarowej w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-13 14:30:22
Wytworzył: Jarosław Krzemieniewski
Data wytworzenia: 2018-12-12
Odpowiedzialny: Jarosław Krzemieniewski
Ostatnio modyfikował: Marta Langowska-Szlaga
Data modyfikacji: 2018-12-21 09:31:41