UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.362.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - pozwolenie na budowę myjni samochodowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-12-07

Data odpowiedzi: 2018-12-11

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- decyzja odnośnie pozwolenia na budowę myjni samochodowej bezdotykowej na działce nr 38/2 obręb 118, przy ul. Bartąskiej w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
W dniu 11.12.2018r. wnioskodawca odebrał kserokopię decyzji na budowę myjni samochodowej
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.362.2018 Wniosek - pozwolenie na budowę myjni samochodowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-13 08:55:22
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-12-13 09:50:01