UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Stawki podatku leśnego na 201
9 rok

Stawki podatku leśnego - osoby fizyczne i prawne:

  • od 1 ha - równowartość pieniężna 0,220 m³ - stawka podatku wynosi 42,2356

  • dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka wskazana powyżej ulega obniżeniu o 50%

- obliczane według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku 2018, która wynosi 191,98 za 1 m³ (zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r.).

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Stawki podatku leśnego na 2019 rok
Wprowadził do BIP: Katarzyna Łozowska
Data udostępnienia: 2018-12-07 15:09:30
Wytworzył: Katarzyna Łozowska
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Jacek Kujawski
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Łozowska
Data modyfikacji: 2018-12-07 15:26:25