UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

POSIEDZENIE KOMISJI

Data: 14-01-2019
Porządek posiedzenia:

14 stycznia 2019r. (poniedziałek) o godz.  14.15

w sali 207 w Urzędzie Miasta Olsztyna,  przy ul. Wyzwolenia 30,

posiedzenie KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI

 

Porządek posiedzenia:

1.      Omówienie i rozpatrzenie skarg i wniosków kierowanych do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną w sprawie:

1)       Pana T. M. dotyczącej działań Dyrektora MOPS,

2)       Pana P. B.– R. dotyczącej działań Dyrektora MOPS,

3)       Pana R. W. dotyczącej działań MOPS,

4)       Pana W. K. dotyczącej działań MOPS,

5)       Państwa E. i A. G. dotyczącej działań Prezydenta Olsztyna,

6)       Pani A. W. odnośnie skargi na Komendanta Straży Miejskiej,

7)       Pana P. G. na Prezydenta Olsztyna,

8)       Pani J. Ł.  na działanie Prezydenta Olsztyna i Dyrektora ZLiBK,

9)       Anonimowego pisma dotyczącego nieprawidłowych działań w MOK,

10)   Pana J. Ś. dotycząca  dotyczącej działań MOPS,

11)   Petycji Okręgu Partii Razem w sprawie przyjęcia przez Miasto Olsztyn Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

2.      Opracowanie i zaopiniowanie planu pracy Komisji na 2019r.

3.      Sprawy różne.

Protokół: Protokół Nr 2 Komisji Skarg, Wniosków 14.01 godz. 14.15.doc
Obecność: K. Wniosków - 14.01.19.pdf

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Porządek posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 14.01.19
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-12-07 12:16:31
Wytworzył: Aleksandra Witkowska
Data wytworzenia: 2018-12-07
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-09-10 09:20:15