UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.358.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - rejestr zawartych umów powierzenia danych osobowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-12-03

Data odpowiedzi: 2018-12-17

Treść wniosku:
W trybie ustawy do informacji publicznej, proszę o przesłanie wykazu (rejestru) zawartych umów powierzenia danych osobowych w roku 2018.
Rejestr proszę przesłać na mój adres e-mail. W przypadku umieszczenia wykazu na stronie BIP proszę o wskazanie linku.

Treść odpowiedzi:
PDF, 264,35 KB metryczka
PDF, 266,02 KB metryczka
PDF, 170,31 KB metryczka
DOC, 422,30 KB metryczka
DOC, 422,49 KB metryczka
DOC, 419,02 KB metryczka
XLSX, 19,59 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.358.2018 Wniosek - rejestr zawartych umów powierzenia danych osobowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-05 09:12:16
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-12-03
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 09:42:38