UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.356.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba uczniów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-11-22

Data odpowiedzi: 2018-12-04

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1)Jaka jest liczba uczniów klas 1-ych szkół licealnych w roku szkolnym 2018/2019 w obszarze podległym urzędowi

2)Jaka jest planowana liczba miejsc dla uczniów klas 1-ych szkół licealnych w roku szkolnym 2019/2020 w obszarze podległym urzędowi


Treść odpowiedzi:
PDF, 27,74 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.356.2018 Wniosek - liczba uczniów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-12-04 10:02:32
Wytworzył: Mariusz Badura
Data wytworzenia: 2018-11-22
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-29 22:06:10