UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.350.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - oferty złożone w przetargu nieograniczonym

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-11-27

Data odpowiedzi: 2018-12-04

Treść wniosku:
dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę sprzętu komputerowego i łączności", nr sprawy ZP.271.1.77.2018.b część II

Zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6.09.2001 r. (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198) oraz art. 96 ust. 3 ustawy PZPz dnia 29.01.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) w związku z informacją z otwarcia ofert wnoszę o udostępnienie wglądu do ofert złożonych do niniejszego postępowania do części II.

Treść odpowiedzi:
PDF, 18,74 KB metryczka
PDF, 1,45 MB metryczka
PDF, 555,07 KB metryczka
PDF, 314,91 KB metryczka
PDF, 1,85 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.350.2018 Wniosek - oferty złożone w przetargu nieograniczonym
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-29 16:39:33
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-11-27
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Marcin Kozłowski
Data modyfikacji: 2019-12-20 10:02:30