UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.348.2018

Nazwa sprawy: Wniosek -skan formularza cenowego PHU INGWAR

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-11-27

Data odpowiedzi: 2018-12-04

Treść wniosku:
WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Zwracamy się z wnioskiem, w trybie dostępu do informacji publicznej, o przesłanie w formie elektronicznej skanu formularza cenowego dla części II stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, złożonego przez firmę PHU INGWAR.

Treść odpowiedzi:
PDF, 17,30 KB metryczka
PDF, 555,07 KB metryczka
PDF, 474,73 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.348.2018 Wniosek -skan formularza cenowego PHU INGWAR
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-29 16:32:28
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-11-27
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Marcin Kozłowski
Data modyfikacji: 2019-12-20 10:14:40