UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.347.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - opodatkowanie działki nr 126/13 obręb 64

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Podatków i Opłat

Data wpływu: 2018-11-26

Data odpowiedzi: 2018-12-07

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, tj. wskazania podstawy i charakteru opodatkowania działki nr 126/13 obręb 64 położonej przy ul. Kołłątaja 15 (wraz z wniesionym na gruncie budynkiem), w którym obecnie prowadzona jest działalność gospodarcza – klub Stara Fabryka PUB, a w szczególności odpowiedzi na pytania:

a)  Czy jest właściciel ww. nieruchomości uiszcza podatek od nieruchomości gruntowej oraz zabudowanej? (z uwagi na posadowienie na gruncie budynku)

b)  Od kiedy właściciel ww. nieruchomości uiszcza podatek od nieruchomości? (proszę o podanie roku podatkowego)

c)  Czy właściciel ww. nieruchomości uiszcza podatek w wysokości odpowiadającej prowadzonej w tym budynku działalności gospodarczej? (inna podstawa opodatkowania w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonej na cele mieszkalne)

d)  Jaka jest wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości gruntowej oraz zabudowanej? (dla działki nr 126/13 obręb 64 oraz wzniesionego na działce budynku położonego)

e)  Czy właściciel ww. nieruchomości regularnie płaci podatek od nieruchomości gruntowej oraz zabudowanej? (działka nr 126/13 obręb 64).

Uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane powyżej pytania oraz udostępnienie (przesłanie na mój adres) mi w formie uwierzytelnionych kopii wszystkich dokumentów związanych z procedurą naliczania podatku z tytułu nieruchomości dla działki nr 126/13 obręb 64 położonej przy ul. Kołłataja 15.


Treść odpowiedzi:
PDF, 2,36 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.347.2018 Wniosek - opodatkowanie działki nr 126/13 obręb 64
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-28 11:01:16
Wytworzył: Dorota Lewkowicz
Data wytworzenia: 2018-11-26
Odpowiedzialny: Dorota Lewkowicz
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Łozowska
Data modyfikacji: 2018-12-11 12:37:05