UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.345.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - waluty obce

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2018-11-27

Data odpowiedzi: 2018-12-05

Treść wniosku:

Korzystając z trybu dostępu do informacji publicznych – czy mógłbym Państwa prosić o przekazanie mi:

  1. zestawienia przychodów i wydatków miasta w walutach obcych (innych niż PLN),

  2. wydatków/przychodów dokonanych w walucie polskiej, ale bezpośrednio uzależnionych od kursów walutowych (denominowane w złotym),
  3. w jaki sposób miasto nabywa/zbywa waluty obce
  4. czy miasto podejmuje kroki w kierunku zarządzania ryzykiem walutowym – np. Zakup kontraktów terminowych, lub opcji walutowych? Czy są przewidywane zmiany w tym względzie,
  5. czy miasto prowadziło analizy potencjalnych strat, jakie są generowane poprzez wahania kursów walutowych? Jakie są ich wyniki?

Treść odpowiedzi:
PDF, 568,02 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.345.2018 Wniosek - waluty obce
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-27 12:13:15
Wytworzył: Teresa Zając
Data wytworzenia: 2018-11-27
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Joanna Martul
Data modyfikacji: 2018-12-06 12:48:02