UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.344.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-11-23

Data odpowiedzi: 2018-11-30

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej liczby złożonych do Państwa Urzędu wniosków o zezwolenie na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne, w latach 2015-2018, z wyszczególnieniem poszczególnych ras.


Treść odpowiedzi:
DOC, 42 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.344.2018 Wniosek - zezwolenia na utrzymanie psów ras uznanych za agresywne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-27 09:33:49
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-11-23
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-11-30 09:55:11