UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie wydania zarządzenia o odstąpieniu miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto od używania materiałów pirotechnicznych

Data wpływu:
21-11-2018

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Okręgow Olsztyński Partii Razem

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Treść petycji:
PDF, 541,28 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 207,79 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja w sprawie wydania zarządzenia o odstąpieniu miasta, spółek miejskich oraz instytucji nadzorowanych przez miasto od używania materiałów pirotechnicznych
Wprowadził do BIP: Izabella Rejchenbach
Data udostępnienia: 2018-11-27 09:18:57
Wytworzył: Izabella Rejchenbach
Data wytworzenia: 2018-11-21
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Izabella Rejchenbach
Data modyfikacji: 2018-12-20 10:07:20