UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.342.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - elektroniczny obieg dokumentów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Informatyki

Data wpływu: 2018-11-16

Data odpowiedzi: 2018-11-28

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Państwa jednostka posiada licencję/abonament na system do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną zgodny z projektem ?e-Zamówienia? prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych?

a) Jeśli tak to proszę o wskazanie wartości umowy, czasu jej obowiązywania oraz producenta użytkowanego systemu.

b) Jeśli nie ? to czy w projektowanym budżecie na 2019 rok zaplanowano zakup systemu do obsługi zamówień publicznych.

2. Czy Państwa jednostka użytkuje system elektronicznego obiegu dokumentów lub system elektronicznego zarządzania dokumentacją?

a) Jeśli tak to proszę o wskazanie wartości umowy, czasu jej obowiązywania oraz producenta użytkowanego systemu.

b) Jeśli w Państwa jednostce jest użytkowany system EZD/EOD proszę o informację czy umożliwia on automatyczne pobieranie i wysyłanie pism/wniosków/decyzji do systemu ePUAP bez konieczności logowania się do platformy ePUAP.

c) Jeśli nie - to czy w projektowanym budżecie na 2019 rok zaplanowano zakup systemu do klasy EZD/EOD ?

3. Czyjego autorstwa Biuletyn Informacji Publicznej użytkuje Państwa jednostka. Proszę o wskazanie wartości umowy i czasu na jaki została zawarta.

4. Z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych Państwo korzystacie?

Wnioskowaną informację proszę przesłać na adres e-poczty elektronicznej.


Treść odpowiedzi:

W odpowiedzi na Państwa wniosek o dostęp do informacji publicznej z dnia 16 listopada 2018 r. poniżej przedstawiamy odpowiedzi na interesujące Państwa zagadnienia:

Pytanie: 1. Czy Państwa jednostka posiada licencję/abonament na system do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną zgodny z projektem e-Zamówienia prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych?

a) Jeśli tak, to proszę o wskazanie wartości umowy, czasu jej obowiązywania oraz producenta użytkowanego systemu.

b) Jeśli nie, to czy w projektowanym budżecie na 2019 rok zaplanowano zakup systemu do obsługi zamówień publicznych?

 Ad. 1: W chwili obecnej nasz urząd nie posiada licencji/abonamentu na system do obsługi zamówień publicznych drogą elektroniczną zgodny z projektem e-Zamówień prowadzonym przez Urząd Zamówień Publicznych. W grudniu 2017 roku została podpisana umowa w ramach projektu ?Cyfrowy Olsztyn? dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej na  realizację Platformy Zamówień Publicznych. Zgodnie z tą umową koszt wdrożenia wyniesie 661 371 PLN brutto. Producentem wdrażanego systemu jest Business Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie.

 

Pytanie 2: Czy Państwa jednostka użytkuje system elektronicznego obiegu dokumentów lub system elektronicznego zarzadzania dokumentacją?

a) Jeśli tak to proszę o wskazanie wartości umowy, czasu jej obowiązywania oraz producenta użytkowanego systemu.

b) Jeśli w Państwa jednostce jest użytkowany system EZD/EOD proszę o informację czy umożliwia on automatyczne pobieranie i wysyłanie pism/wniosków/decyzji do systemu ePUAP bez konieczności logowania się do platformy ePUAP.

c) Jeśli nie, to czy w projektowanym budżecie na 2019 rok zaplanowano zakup systemu do klasy EZD/EOD?

Ad. 2: W urzędzie system obsługi spraw i dokumentów został wdrożony w lutym 2008 roku. System ten został zakupiony w ramach umowy podpisanej na kwotę 1 531 509,92 PLN w ramach realizacji projektu ?Interaktywny Urząd w Olsztynie? dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Umowa zawierała zapisy o objęciu systemu gwarancją przez okres 1 roku. Producentem oprogramowania jest firma COIG S.A. z Katowic (w 2008 roku: Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa S.A.). Użytkowany system umożliwia automatyczne pobieranie i wysyłanie  pism/wniosków/decyzji do systemu ePUAP bez konieczności logowania się do platformy ePUAP.


 Pytanie 3: Czyjego autorstwa Biuletyn Informacji Publicznej użytkuje Państwa jednostka. Proszę o wskazanie wartości umowy i czasu na jaki została zawarta.

 Ad. 3: Urząd Miasta użytkuje Biuletyn Informacji Publicznej autorstwa firmy COIG S.A. Portal został zakupiony wraz z systemem obiegu dokumentów w ramach tej samej umowy o której mowa w punkcie 2.


 Pytanie 4: Z jakiego systemu do weryfikacji podpisów elektronicznych Państwo korzystacie?

 Ad. 4: Urząd korzysta z systemu weryfikacji podpisów elektronicznych Krajowej Izby Rozliczeniowej. Dodatkowo użytkowany system obiegu dokumentów posiada wbudowany, wewnętrzny mechanizm do weryfikacji podpisów elektronicznych.

 

 

Z poważaniem

 /-/ Rafał Ruchlewicz

Dyrektor

Wydziału Informatyki

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.342.2018 Wniosek - elektroniczny obieg dokumentów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-22 10:19:47
Wytworzył: Rafał Ruchlewicz
Data wytworzenia: 2018-11-16
Odpowiedzialny: Rafał Ruchlewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-28 12:05:38