UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.340.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - działania podjęte w celu promocji prawa petycji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2018-11-16

Data odpowiedzi: 2018-11-28

Treść wniosku:
Na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie informacji czy i jakie działania zostały podjęte w latach 2017-2018 (do dnia 16.11.2018 r.) przez Prezydenta Olsztyna w celu promocji prawa petycji wśród mieszkańców miasta i innych podmiotów.
Proszę o przesłanie w/w informacji pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
ODT, 36,62 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.340.2018 Wniosek - działania podjęte w celu promocji prawa petycji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-22 09:25:07
Wytworzył: Aneta Szpaderska
Data wytworzenia: 2018-11-16
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Bartosz Kamiński
Data modyfikacji: 2018-11-28 12:01:16