UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.339.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - obywatelskie projekty uchwał

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2018-11-16

Data odpowiedzi: 2018-11-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. c Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198) oraz § 12 ust. 2 Statutu Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie mi odpowiedzi na poniższe pytania:
  1. Czy w trakcie kadencji samorządowej 2014-2018 składane były obywatelskie projektu uchwał? Chodzi o uchwały przewidziane przez § 45 ust. 1 pkt 5 (dodany przez § 1 ust. 1 Uchwały nr XXXIV/604/13 Rady Miasta Olsztyna z dn. 27 marca 2013 r.) Regulaminu Rady Miasta Olsztyna, stanowiącego załącznik nr 7 do nieobowiązującego już Statutu Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2011 roku, oraz przez § 14 pkt. 6 obecnie obowiązującego Statutu Miasta Olsztyna z dnia 29 marca 2017 r.
  2. Jeżeli tak, jaka była ich liczba i czego one dotyczyły?
  3. Które z uchwał, o których mowa w poprzednim pytaniu, zostały przyjęte w głosowaniu przez Radę Miasta?

Treść odpowiedzi:
PDF, 336,13 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.339.2018 Wniosek - obywatelskie projekty uchwał
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-19 13:54:55
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2018-11-16
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-12-04 14:17:41