UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.337.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - odpady z gospodarstw domowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-11-14

Data odpowiedzi: 2018-11-29

Treść wniosku:
Proszę o informację dot. odebranych na terenie miasta odpadów z gospodarstw domowych z podziałem na frakcje w roku 2016. Odpowiedź proszę przesłać pocztą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 193,40 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.337.2018 Wniosek - odpady z gospodarstw domowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-16 09:49:38
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-11-14
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-11-29 08:47:26