UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.336.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zagospodarowanie terenu przy Apartamencie Opera

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-11-14

Data odpowiedzi: 2018-11-26

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
  • zagospodarowanie terenu, dróg, chodników, komunikacja drogowa, oznakowanie drogowe poziome i pionowe dot. budowy Apartamentu Opera przy ul. Kołobrzeskiej i ul. Głowackiego w Olsztynie.

Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi:  W dniu 26.11.2018 r.  w siedzibie Urzędu Miasta Wnioskodawca  zapoznał się  z dokumentacją i wykonał zdjęcia planów z projektu zagospodarowania terenu.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.336.2018 Wniosek - zagospodarowanie terenu przy Apartamencie Opera
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-16 09:43:23
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-11-14
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-11-27 08:53:28