UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.335.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja projektowa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-11-09

Data odpowiedzi: 2018-11-22

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji poprzez wgląd do dokumentacji projektowej:
  • Projekt Budowlany Przebudowy Budynku - Rewitalizacja - Położonego na działce o nr 1/244 obręb 31 przy ul. M. Kotańskiego 1 w Olsztynie opracowany przez Pracownię Architektoniczną Panią IP - stanowiący część Decyzji nr II-182/2017
  • Projekt Budowlany - "Rewitalizacja Zespołu Koszar Artylerii Budynek A i B1 wraz z Zagospodarowaniem, Przebudową, Nadbudową i Zmianą Sposobu Użytkowania Budynków Garażowych na Budynki Handlowo Usługowe D1, D2", Olsztyn ul. Monte Cassino 2-nr dz. 1/297, 1/152, 1/245 - opracowany przez Dżus GK Architekci s.c. - stanowiący część decyzji nr II-792/2012 - egzemplarz nr 3
  • Projekt Budowlany - "Rewitalizacja Zespołu Koszar Artylerii Budynek A i B1 wraz z Zagospodarowaniem, Przebudową, Nadbudową i Zmianą Sposobu Użytkowania Budynków Garażowych na budynki Handlowo Usługowe D1, D2 Olsztyn ul. Monte Cassino 2 - nr dz. 1/297, 1/152, 1/245 - stanowiący część decyzji nr II-792/2012, Tom 2-Budynek A (Branża Architektoniczna)
  • Projekt Budowlany - "Rewitalizacja Zespołu Koszar Artylerii Budynek B2 i C wraz z Zagospodarowaniem", Olsztyn, ul. Monte Cassino 2 - nr dz. 1/296, 1/152, 1/245 - stanowiący część decyzji nr II-793/2012, Tom 3 - Budynek B2 (Branża Architektoniczna.

Treść odpowiedzi:
Dnia 22.11.2018 r. wnioskodawca zapoznał się z dokumentacją w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Olsztyna.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.335.2018 Wniosek - dokumentacja projektowa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-16 08:51:01
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-11-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-26 14:09:27