UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.333.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny-Pozorty"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-11-09

Data odpowiedzi: 2018-11-19

Treść wniosku:
PDF, 1,33 MB metryczka
DOCX, 13,08 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
DOC, 89 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.333.2018 Wniosek - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Brzeziny-Pozorty"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-15 10:23:53
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-11-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 13:42:21