UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.331.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - budowa torowisk i rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Jednostra Realizująca Projekt V

Data wpływu: 2018-11-13

Data odpowiedzi: 2018-11-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej na temat realizacji I etapu budowy torowisk dla linii tramwajowych oraz II etapu rozbudowy linii tramwajowych dla miasta Olsztyn, a także kosztów jakie miasto poniosło podczas realizacji.
Wnoszę o przesłanie wskazanych informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Treść odpowiedzi:
PDF, 106,10 KB metryczka
DOC, 97.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.331.2018 Wniosek - budowa torowisk i rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-14 14:12:49
Wytworzył: Andrzej Karwowski
Data wytworzenia: 2018-11-13
Odpowiedzialny: Andrzej Karwowski
Ostatnio modyfikował: Sylwia Gałecka
Data modyfikacji: 2020-01-13 15:08:51