UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.327.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja nr II-94/2018 o pozwoleniu na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-11-06

Data odpowiedzi: 2018-11-19

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- decyzja nr II-94/2018 o pozwoleniu na budowę budynku wielorodzinnego z dn. 05.03.2018 r. wraz z załącznikiem (projekt budowlany), który jest integralną częścią decyzji (działka nr 112-4/4).
Proszę o udostępnienie dokumentów do przeglądania w urzędzie.

Treść odpowiedzi:
W dniu 19.11.2018 r. umożliwiono przeglądanie dokumentów (decyzji wraz z projektem). Ponadto Wnioskodawca wykonał zdjęcia projektu zagospodarowania.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.327.2018 Wniosek - decyzja nr II-94/2018 o pozwoleniu na budowę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-08 15:09:56
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-11-06
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-11-19 12:23:23