UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.324.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycje zrealizowane w Olsztynie w latach 2017-2018

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2018-11-03

Data odpowiedzi: 2018-11-15

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
1. Wykaz inwestycji zrealizowanych w Olsztynie w latach 2017-2018.
2. Budżet miasta przeznaczony na dane inwestycje.

Treść odpowiedzi:
PDF, 58,40 KB metryczka
ODT, 25,42 KB metryczka
, 20,43 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.324.2018 Wniosek - inwestycje zrealizowane w Olsztynie w latach 2017-2018
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-06 11:31:28
Wytworzył: Krzysztof Śmieciński
Data wytworzenia: 2018-11-03
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Suter-Ostrowska
Data modyfikacji: 2019-12-30 15:01:47