UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.322.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - administrator danych osobowych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-11-02

Data odpowiedzi: 2018-11-15

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej jakim jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Kto jest administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Olsztynie zgodnie z rozporządzeniem RODO?

Mając na względzie uregulowania zawarte w ustawie o dostępie do informacji publicznej wnoszę o dostarczenie wskazanych we wniosku informacji bez zbędnej zwłoki, w postaci odwzorowania cyfrowego pisma wraz z odręcznym podpisem i pieczęcią osoby udzielającej odpowiedzi.


Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.322.2018 Wniosek - administrator danych osobowych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-11-06 08:12:56
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-11-02
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-11-15 15:24:18