UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: LV/1054/18
Data podjęcia: 06-11-2018
Data opublikowania: 15-11-2018
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2018 roku, poz. 4880
Data wejścia w życie: 30-11-2018
Tytuł Uchwały: w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Olsztyna
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: LV/1054/18 w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaż i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2018-10-31 14:07:03
Wytworzył: Łukasz Łukaszewski
Data wytworzenia: 2018-10-31
Odpowiedzialny: Łukasz Łukaszewski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2018-11-15 08:27:13