UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.319.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-10-25

Data odpowiedzi: 2018-11-06

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) zwracamy się z prośbą o udostępnienie informacji, czy w promieniu do 0,5 km od planowanej inwestycji polegającej na budowie salonu samochodowego z zapleczem serwisowym w postaci blacharni i lakierni wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 13, 14, 15, 16, 28/3 obręb 82 Olsztyn (Gmina m. Olsztyn, powiat Olsztyn, województwo warmińsko-mazurskie) istnieją realizowane lub zrealizowane przedsięwzięcia, dla których zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach i których oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowaną inwestycją. Jeśli tak, to prosimy o podanie, jakiego rodzaju są to przedsięwzięcia i gdzie są zlokalizowane. Zwracamy się również z prośbą o udostępnienie w formie elektronicznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tych przedsięwzięć wraz z charakterystyką przedsięwzięcia.


Treść odpowiedzi:
Odpowiedź została udzielona w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.319.2018 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-26 14:51:25
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-10-25
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-15 07:49:01