UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.318.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje z postępowania nr 73/2018

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2018-10-25

Data odpowiedzi: 2018-10-26

Treść wniosku:

Powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669) zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie dodatkowych informacji dotyczących zamówienia publicznego opatrzonego znakiem ZP.271.1.73.2018.c, o udzieleniu którego poinformowali Państwo w ogłoszeniu nr 500250784-N-2018 opublikowanym w dniu 2018-10-18 w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dane są zbierane w celach statystycznych i obejmują informacje niedostępne w ogłoszeniu o udzieleniu zamówienia:

- rodzaju i liczby zakupionych urządzeń komputerowych lub licencji oprogramowania biurowego,

- producenta urządzeń,

- systemu operacyjnego,

- procesora zastosowanego w urządzeniu,

- sposobu określenia wymagań dotyczących wydajności.


Treść odpowiedzi:
PDF, 753,16 KB metryczka
DOC, 101.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.318.2018 Wniosek - informacje z postępowania nr 73/2018
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-26 09:56:42
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2018-10-25
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2019-12-18 14:55:34