UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.316.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja nr 1 o warunkach zabudowy działki 128/1 i 53/3

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-10-22

Data odpowiedzi: 2018-10-26

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

Czy w toczącym się w roku 2018 postępowaniu dotyczącym wydania decyzji nr 1 o warunkach zabudowy dla działek 128/1 obręb 63 oraz 53/3 obręb 63 została wydana już decyzja. Jeśli tak, proszę o niezwłoczne wydanie mi ww. decyzji.


Treść odpowiedzi:
DOC, 208 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.316.2018 Wniosek - decyzja nr 1 o warunkach zabudowy działki 128/1 i 53/3
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-24 15:19:13
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-10-22
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-11-08 15:25:51