UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.315.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - inwestycje mieszkaniowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-10-19

Data odpowiedzi: 2018-10-31

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1130 ze zm.) zwracam się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:

1.Ile wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (w trybie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – tzw. Specustawy mieszkaniowej) wpłynęło do rady miasta (za pośrednictwem prezydenta miasta) od 22.08.2018 r. do 17.10.2018 r.?

2.Czy miasto wykonywało analizy przestrzenne, sprawdzające możliwość spełnienia warunków wynikających z art. 17 specustawy mieszkaniowej (tj. standardów lokalizacji i realizacji inwestycji mieszkaniowych) dla nieruchomości będących własnością miasta?

3.Czy miasto byłoby zainteresowane bezpłatnym otrzymaniem wyników wykonanych analiz przestrzennych, sprawdzających spełnienie warunków wynikających z art. 17 specustawy mieszkaniowej, dla nieruchomości będących własnością miasta (np. w celu udostępnienia tej informacji dla potencjalnych inwestorów)?


Treść odpowiedzi:
DOC, 453,07 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.315.2018 Wniosek - inwestycje mieszkaniowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-24 15:15:16
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-10-19
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-31 14:12:57