UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.314.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - tablica ogłoszeń Samorządowej Rady Osiedla Jaroty

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2018-10-18

Data odpowiedzi: 2018-10-30

Treść wniosku:

Składam wniosek o udostępnienie informacji publicznej w niżej określonej sprawie.

Kilka dni temu zauważyłem przed wjazdem na posesję Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Herdera 3 solidną tablicę ogłoszeń Samorządowej Rady Osiedla Jaroty.

1.Uprzejmie proszę o informację, kiedy i na czyj wniosek tę gablotę tam trwale zamontowano. Ponadto jaki był koszt.

2.Dawno temu wnioskowałem do Samorządowej Rady Osiedla Pieczewo i wskazanie lokalizacji tablicy ogłoszeń lub zainstalowanie gabloty tej RO. Oczywiście bezskutecznie wobec ograniczpnego tam pojmowania Ustawy o dostępie do informacji publicznej. Przewodnicząca pisała mi, że ogłoszenia RO Pieczewo są umieszczane w newralgicznych punktach, jakich mimo moich ponownych pisemnych próśb owych newralgicznych punktów nie wskazała.

Jeśli więc i na osiedlu Pieczewo zamontowano gablotę przeznaczoną na komunikaty rady osiedla, proszę o wskazanie lokalizacji oraz terminu i koszty zamontowania.


Treść odpowiedzi:
PDF, 178,27 KB metryczka
PDF, 175,98 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.314.2018 Wniosek - tablica ogłoszeń Samorządowej Rady Osiedla Jaroty
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-24 15:03:43
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2018-10-18
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-13 12:11:48