• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.313.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia złożonego wniosku o dofinansowanie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-10-19

Data odpowiedzi: 2018-10-23

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu:
„Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie” RPWM.05.03.00-28-0004/18

Składam wniosek o udostępnienie kopii złożonego wniosku oraz SWI, wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jeśli dotyczy.

Wyniki konkursu zostały opublikowane, wymagane informacje stanowią informację publiczną.


Treść odpowiedzi:
PDF, 163,09 KB metryczka
PDF, 173,37 KB metryczka
PDF, 7,32 MB metryczka
PDF, 566,09 KB metryczka
PDF, 10,40 MB metryczka
PDF, 9,49 MB metryczka
PDF, 9,14 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.313.2018 Wniosek - kopia złożonego wniosku o dofinansowanie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-24 09:54:26
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-10-19
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-24 11:21:58