UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.313.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia złożonego wniosku o dofinansowanie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Strategii i Funduszy Europejskich

Data wpływu: 2018-10-19

Data odpowiedzi: 2018-10-23

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu:
„Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie” RPWM.05.03.00-28-0004/18

Składam wniosek o udostępnienie kopii złożonego wniosku oraz SWI, wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym, jeśli dotyczy.

Wyniki konkursu zostały opublikowane, wymagane informacje stanowią informację publiczną.


Treść odpowiedzi:
PDF, 163,09 KB metryczka
PDF, 173,37 KB metryczka
PDF, 7,32 MB metryczka
PDF, 566,09 KB metryczka
PDF, 10,40 MB metryczka
PDF, 9,49 MB metryczka
PDF, 9,14 MB metryczka
PDF, 23,94 KB metryczka
PDF, 9,81 MB metryczka
PDF, 490,80 KB metryczka
PDF, 41,67 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.313.2018 Wniosek - kopia złożonego wniosku o dofinansowanie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-24 09:54:26
Wytworzył: Justyna Sarna-Pezowicz
Data wytworzenia: 2018-10-19
Odpowiedzialny: Justyna Sarna-Pezowicz
Ostatnio modyfikował: Ewa Szóstak
Data modyfikacji: 2019-12-23 15:21:25