UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.312.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - udekorowanie przestrzeni publicznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. gospodarki infrastruktury elektroenergetycznej

Data wpływu: 2018-10-17

Data odpowiedzi: 2018-10-31

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Jakie są wydatki Miasta Olsztyn związane z udekorowaniem przestrzeni publicznej w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia?
Proszę o wyszczegółowienie, ile zostanie wydane na zakup ozdób, ich obsługę, ustawienie i rozbiórkę oraz konserwację.

Treść odpowiedzi:
W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, złożony w dniu 17.10.2018 r. informuję, że Gmina Olsztyn planuje wydatki związane z udekorowaniem przestrzeni publicznej w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia na kwotę 518 473,71 zł, w tym:

1) dekoracja Starego Miasta w ramach obchodów Warmińskiego Jarmarku Świątecznego - 200 000 zł
2) dekoracje finansowane ze środków Gminy Olsztyn - 49 647,31 zł
- zakup ozdób - 13 336,48 zł
- najem instalacji - 28 684,83 zł
- transport - 1 722,00 zł
- montaż i demontaż ozdób - 5 904,00 zł
3) dekoracje finansowane ze środków Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie - 268 826,40 zł
- naprawa elementów iluminacji i ich montaż - 141 878,94 zł
- demontaż iluminacji - 60 650,46 zł
- choinki (3 szt.) - 31 992,30 zł
- demontaż i utylizacji choinek - 2 324,70 zł
- dekoracje w donicach - 30 750,00 zł
- demontaż i utylizacji dekoracji - 1 230,00 zł
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.312.2018 Wniosek - udekorowanie przestrzeni publicznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-19 08:29:57
Wytworzył: Karol Więckowski
Data wytworzenia: 2018-10-17
Odpowiedzialny: Karol Więckowski
Ostatnio modyfikował: Łukasz Pikuła
Data modyfikacji: 2018-10-31 14:06:36