UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.308.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - koszty i przychody związane z gospodarką odpadami komunalnymi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-10-16

Data odpowiedzi: 2018-10-19

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art.6 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kosztów i przychodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Państwa Gminie.

  1. Jakie jest przychód Gminy za I półrocze 2018 r. w rozbiciu na miesiące (za poszczególne miesiące), z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, uiszczanych przez mieszkańców Państwa Gminy oraz podmioty gospodarcze (w przypadku gdy są objęte gminnym systemem gospodarki odpadami komunalnymi).
  2. Jaki jest koszt Gminy za I półrocze 2018 r. w rozbiciu na miesiące (za poszczególne miesiące), z tytułu odbierania odpadów z nieruchomości objętych gminnym systemem.

Informację prosimy przekazać w formie pisemnej oraz mailowo.

 Treść odpowiedzi:
PDF, 276,20 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.308.2018 Wniosek - koszty i przychody związane z gospodarką odpadami komunalnymi
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-16 10:20:58
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-10-15
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-10-19 14:08:31