UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.305.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - fundusz sołecki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2018-10-11

Data odpowiedzi: 2018-10-16

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1, pkt. 1, 2 i 3 oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, 1669) zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy w gminie w roku 2017 funkcjonował wyodrębniony dla tego roku fundusz sołecki (w rozumieniu art. 2 ust. 1, 5 i 6 ustawy z dnia 21 lutego o funduszu sołeckim)?

Proszę o udzielenie odpowiedzi drogą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.305.2018 Wniosek - fundusz sołecki
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-15 14:25:58
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2018-10-11
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2018-10-16 07:53:41