UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.304.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zatrudnienie w Urzędzie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2018-10-11

Data odpowiedzi: 2018-10-23

Treść wniosku:

Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej poprzez przesłanie przy użyciu poczty elektronicznej w formie skanów dokumentów w zakresie:

1.Ilu najbliższych członków rodziny (rodzice, małżonek, dzieci, rodzeństwo) obecnych Radnych zatrudnionych jest w Urzędzie Miasta Olsztyna, spółkach miejskich i jednostkach podległych?

2. Ile osób od 01.01.2009 do 11.10.2018 roku z podziałem na poszczególne lata zakończyło pracę w Urzędzie Miasta z powodów innych niż odejście na emeryturę?

3. Proszę podać stan zatrudnienia – ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę w Urzędzie Miasta Olsztyna z podziałem na lata od 2009 roku do 11.10.2018 roku.

4. Proszę o podanie informacji z lat 2014-2018 (średnio z podziałem na lata) łączne roczne przychody osób z tytułu wynagrodzenia, dodatków, premii, nagród i innych wypłat ponoszonych z budżetu Miasta:

a) dla zatrudnionych z UMO z podziałem na poszczególne wydziały, biura i oddziały i wewnątrz tych komórek z podziałem na pracowników szeregowych i zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

b) osób zatrudnionych w UMO na podstawie umów cywilno-prawnych,

c) osób zatrudnionych w UMO na stażach,

d) osób zatrudnionych w miejskich instytucjach kultury z podziałem na pracowników merytorycznych, pracowników techniczno-organizacyjnych i zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych


Treść odpowiedzi:
PDF, 899,61 KB metryczka
PDF, 282,90 KB metryczka
PDF, 234,11 KB metryczka
DOC, 103 KB metryczka
DOC, 90.5 KB metryczka
DOC, 89.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.304.2018 Wniosek - zatrudnienie w Urzędzie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-15 09:52:04
Wytworzył: Hanna Mikulska-Bojarska
Data wytworzenia: 2018-10-11
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 11:37:54