UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.301.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dotacje celowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2018-10-07

Data odpowiedzi: 2018-10-11

Treść wniosku:
Stosownie do art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w formie elektronicznej w zakresie przyznanych dotacji celowych z kwotą i przeznaczeniem dla instytucji ujętych w Rejestrze Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Miasto Olsztyn w latach od 01.01.2015 do 07.10.2018 r.
Treść odpowiedzi:
ODT, 77,91 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.301.2018 Wniosek - dotacje celowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-09 09:13:55
Wytworzył: Gabriela Konarzewska
Data wytworzenia: 2018-10-07
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Rutkowska
Data modyfikacji: 2018-10-16 08:28:55