UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.297.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-10-02

Data odpowiedzi: 2018-10-11

Treść wniosku:
PDF, 723,99 KB metryczka
DOCX, 11,99 KB metryczka

Treść odpowiedzi:
DOC, 204.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.297.2018 Wniosek - klasyfikacja akustyczna terenów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-05 10:00:17
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-10-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 14:03:28