UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.278.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zielona Górka

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2018-09-17

Data odpowiedzi: 2018-09-20

Treść wniosku:

Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- protokół z posiedzenia Rady Osiedle Zielona Górka z dnia 07.08.2018 r. oraz 04.09.2018 r.


Treść odpowiedzi:
PDF, 111,70 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.278.2018 Wniosek - protokół z posiedzenia Rady Osiedla Zielona Górka
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-04 08:26:23
Wytworzył: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Data wytworzenia: 2018-10-17
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-04 08:27:51