UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.295.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - wolne lokale komunalne

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich

Data wpływu: 2018-10-01

Data odpowiedzi: 2018-10-12

Treść wniosku:
WNIOSEK O DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 ust. 1 konstytucji RP oraz art. 11b ustawy o samorządzie terytorialnym i na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm) wnoszę o bezzwłoczne udzielenie informacji publicznej w postaci:
  • Czy miasto Olsztyn posiada wolne lokale komunalne?
  • Jaką liczbę lokali komunalnych wskazano nowym najemcom w 2018 roku?
  • Jaka jest liczba oczekujących na przydział lokalu komunalnego?
  • Jakie warunki musi spełnić mieszkaniec aby ubiegać się o mieszkanie komunalne i być wpisanym na listę oczekujących - jaki przepis to reguluje?
Wychowujemy 2 niepełnosprawnych dzieci i mieszkamy w mieści gdzie powietrze jest ciężkie i zanieczyszczone, czy mamy szansę na mieszkanie komunalne w państwa gminie?
 

Treść odpowiedzi:
PDF, 712,37 KB metryczka
PDF, 73,31 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.295.2018 Wniosek - wolne lokale komunalne
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-03 10:38:58
Wytworzył: Wiesława Jakimczuk
Data wytworzenia: 2018-10-15
Odpowiedzialny: Wiesława Jakimczuk
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-13 12:28:00