UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Petycje składane do Prezydenta Olsztyna

Przedmiot petycji:
Petycja w sprawie obcięcia części gałęzi z drzewa iglastego

Data wpływu:
17-09-2018

Imię i nazwisko albo nazwa podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana:
Podmiot nie wyraził zgody na podanie nazwy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za rozpatrzenie petycji:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Treść petycji:
PDF, 282,23 KB metryczka

Przebieg postępowania:
PDF, 196,05 KB metryczka

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Petycja w sprawie obcięcia części gałęzi z drzewa iglastego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-03 10:05:22
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-09-17
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-03 11:00:16