UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.292.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - współpraca z Fundacją "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2018-09-28

Data odpowiedzi: 2018-10-08

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 w zw. z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej:

  1. Czy Miasto Olsztyn nawiązywało współpracę lub przekazywało środki finansowe w ramach konkursów, grantów, dofinansowań, dotacji lub w innej formie Fundacji „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”?
  2. Proszę o przedstawienie umów zawartych z tymi organizacjami oraz informacji o wysokości przekazanych środków finansowych.

Proszę o przesłanie odpowiedzi na wniosek pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
PDF, 286,47 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.292.2018 Wniosek - współpraca z Fundacją "Inicjatywa Kobiet Aktywnych"
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-10-02 08:45:58
Wytworzył: Monika Michniewicz
Data wytworzenia: 2018-09-28
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2018-10-09 13:32:59