UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.288.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dotacje dla Szkół Policealnych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2018-09-26

Data odpowiedzi: 2018-10-04

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1.wskazania wysokości kwot udzielonych dotacji dla Policealnych Szkół Zawodowych oraz Policealnych Szkół Medycznych w latach 2016-2018 ze wskazaniem kwot i placówek które uzyskały dotacje.


Treść odpowiedzi:
DOC, 83.5 KB metryczka
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.288.2018 Wniosek - dotacje dla Szkół Policealnych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-28 09:46:23
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-09-26
Odpowiedzialny: Mariusz Badura
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2018-11-22 11:45:41