UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.287.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja budowlana działek 348/1-112 i 348/2-112

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-09-26

Data odpowiedzi: 2018-10-10

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

W związku z realizacją inwestycji na działce 7/2-112 (pozwolenie na budowę Decyzja nr II – 206/2018 z dnia 30.04.2018 r.) w Olsztynie przy ulicy Tuwima sąsiadującej bezpośrednio z działkami nr 348/1-112 i 348/2-112 zwracam się z prośbą o udostępnienie do wglądu dokumentacji budowlanej dotyczącej przedmiotowych działek w celu przeprowadzenia w sposób odpowiedni i bezpieczny prac budowlanych między innymi muru oporowego na granicy w/w działek. Istniejąca infrastruktura techniczna znajdująca się na działce 7/2-112 obsługuje również działki nr 348/1-112 i 348/2-112 brak szczegółowej znajomości elementów technicznych, sąsiadujących posesji budowlanych nie gwarantuje poprawnie przeprowadzonych prac budowlanych.

Proszę o udostępnienie dokumentów do przeglądania w urzędzie.


Treść odpowiedzi:

Wnioskodawca w dniu 10.10.2018r. wykonał zdjęcia z udostępnionej dokumentacji:

1. Plany zagospodarowania terenu z uzgodnieniami i opisami

2.Wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego

3. Dokumentacja związana z kanalizacją sanitarną oraz odprowadzeniem wód opadowych

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.287.2018 Wniosek - dokumentacja budowlana działek 348/1-112 i 348/2-112
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-28 08:37:03
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-09-26
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-10-10 14:33:32