UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.286.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - promocja gminy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Promocji i Turystyki

Data wpływu: 2018-09-24

Data odpowiedzi: 2018-11-08

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

  1. Proszę o podanie kwoty, która faktycznie została przeznaczona na promocję gminy w 2016, 2017, 2018 roku (przez promocję proszę rozumieć ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane, materiały promocyjne).
  2. Proszę o wymienienie usług i zamówień (również w 2016, 2017, 2018 roku) na zadania promocyjne, które zlecono bez trybu przetargowego.
  3. Proszę o wymienienie wszystkich przetargów ogłoszonych i przeprowadzonych w 2016, 2017 oraz 2018 roku, których przedmiotem były działania promocyjne gminy.
  4. Proszę o podanie aktualnego zakresu obowiązków pracowników Wydziału Promocji oraz sprawozdania z wykonania planu wydatków Wydziału Promocji, a także sprawozdania z wykonania planu dochodów Wydziału Promocji.

Treść odpowiedzi:
PDF, 333,55 KB metryczka
DOC, 92 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.286.2018 Wniosek - promocja gminy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-27 12:27:31
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2018-09-24
Odpowiedzialny: Krzysztof Otoliński
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2018-11-08 15:03:52