UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.285.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja nr 1 o warunkach zabudowy działki 128/1 i 53/3

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-09-24

Data odpowiedzi: 2018-10-24

Treść wniosku:
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Proszę o udostępnieniu informacji publicznej w następującym zakresie:
- czy w postępowaniu toczącym się w roku 2018 dotyczącym wydania decyzji nr 1 o warunkach zabudowy dla obszaru obejmującego działki 128/1 i 53/3 obręb 63 została już wydana wspomniana wyżej decyzja
- jeśli decyzja została już wydana proszę o udostępnienie jej w ramach informacji publicznej, jeśli nie została jeszcze wydana
- proszę o udostępnienie jej po wydaniu

Treść odpowiedzi:
DOC, 204.5 KB metryczka
DOC, 205.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.285.2018 Wniosek - decyzja nr 1 o warunkach zabudowy działki 128/1 i 53/3
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-26 09:08:40
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-09-24
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2018-10-29 09:23:08