UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.283.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - zadania OPN-T związane z promowaniem lokalnej gospodarki

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Data wpływu: 2018-09-21

Data odpowiedzi: 2018-10-15

Treść wniosku:

W trybie ustawy do IP proszę o podanie następujących informacji za okres od momentu powołania Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego do dnia złożenia niniejszego pisma:

1.Przedstawienie listy zadań oraz wyników ich realizacji, związanych z promowaniem lokalnej i regionalnej gospodarki od momentu powołania OPN-T

2.Przedstawienie listy zadań oraz wyników ich realizacji, związanych z poprawą konkurencyjności województwa warmińsko-mazurskiego jako regionu nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki od momentu powołania OPN-T

3.Ilu firmom/przedsiębiorstwom udzielono wsparcia z podziałem na każdy rok kalendarzowy? Proszę o ich wymienienie

a) forma wsparcia (biuro, laboratorium, wyposażenie, itd.)

b) koszt wsparcia od momentu podpisania umowy do momentu jej zakończenia lub do dnia złożenia niniejszego pisma

c) branża każdej z firm/przedsiębiorstw

d) na czym polegała innowacyjność każdej z firm/przedsiębiorstw?

e) efekt wsparcia

f) czas trwania wsparcia


Treść odpowiedzi:
PDF, 527,53 KB metryczka
DOC, 87.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.283.2018 Wniosek - zadania OPN-T związane z promowaniem lokalnej gospodarki
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-25 08:13:34
Wytworzył: Wojciech Samulowski
Data wytworzenia: 2018-09-21
Odpowiedzialny: Wojciech Samulowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 12:44:31