UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.282.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - informacje dotyczące OPN-T

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny

Data wpływu: 2018-09-21

Data odpowiedzi: 2018-10-15

Treść wniosku:

W trybie ustawy do IP proszę o podanie następujących informacji za okres od momentu powołania Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technicznego do dnia złożenia niniejszego pisma:

1.Oświadczenia majątkowe kadry kierowniczej od momentu powołania OPN-T (za każdy rok)

2.Majątek OPN-T w poszczególnych latach

3.Budżet i jego wykonanie za każdy rok kalendarzowy

4.Listę zadań i ich wykonanie w każdym roku kalendarzowym

5.Plan zamówień publicznych za każdy rok kalendarzowy.

6.Wykaz zamówień publicznych za każdy rok kalendarzowy.

7.Oferty pracy za każdy rok kalendarzowy.

8.Wykaz kontroli przeprowadzonych w OPN-T.

9.Sposób przyjmowania i załatwiania spraw wraz z treścią raportów z przeprowadzonych kontroli, zaleceniami pokontrolnymi oraz sprawozdaniem z ich wykonania.

10.Informacje o prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych

11.Wyjaśnienie braku powyższych informacji w BIP OPN-T

12.Jakie działania zamierza podjąć zamierza podjąć Prezydent Olsztyna w stosunku do kadry kierowniczej OPN-T w związku z nieprzestrzeganiem ustawy o dostępie do informacji publicznej? Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej w/w informacje powinny znajdować się na stronie BIP OPN-T od momentu jego powołania. Wszystkie powyższe informacje proszę niezwłocznie zamieścić w BIP OPN-T.


Treść odpowiedzi:
PDF, 327,19 KB metryczka
DOC, 84 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.282.2018 Wniosek - informacje dotyczące OPN-T
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-25 07:59:33
Wytworzył: Wojciech Samulowski
Data wytworzenia: 2018-09-21
Odpowiedzialny: Wojciech Samulowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 12:47:34