UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.280.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - załączniki do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 143/1

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2018-09-18

Data odpowiedzi: 2018-09-24

Treść wniosku:
Niniejszym wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- udostępnienie załączników do decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej nieruchomości o nr 143/1, położonej w Olsztynie, obręb 118 z dnia 01 marca 2018 r. o nr II 88-2018 (nr post. UA.6740.856.2017), tj. załącznika nr 1 - projekt zagospodarowania terenu, nr 2 - projekt architektoniczno-budowlany. Budynek nr 1 i nr 3 - projekt architektoniczno-budowlany. Budynek 2.
Wnoszę o przesłanie skanów w/w dokumentów pocztą elektroniczną lub w razie trudności w przesłaniu dokumentów drogą mailową, przesłanie kserokopii powyższych dokumentów pocztą tradycyjną.

Treść odpowiedzi:
DOC, 87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.280.2018 Wniosek - załączniki do decyzji o pozwoleniu na budowę nr 143/1
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-21 07:54:14
Wytworzył: Magdalena Binerowska
Data wytworzenia: 2018-09-18
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2018-09-26 14:30:53