UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.279.2018

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Abramowskiego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

Data wpływu: 2018-09-18

Data odpowiedzi: 2018-10-01

Treść wniosku:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o wskazanie podstawy prawnej i faktycznej zmiany organizacji ruchu (zlikwidowana w dniu 18 września 2018 r.oznakowana o obustronnym zakazie postoju z możliwością zatrzymania do 5 minut) na ul. Abramowskiego w Olsztynie.
Proszę o wskazanie decyzji wydanej w tej sprawie.
Proszę o przesłanie w/w informacji drogą elektroniczną.

Treść odpowiedzi:
PDF, 398,64 KB metryczka
DOC, 39 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.279.2015 Wniosek - decyzja w sprawie zmiany organizacji ruchu na ul. Abramowskiego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2018-09-21 07:50:39
Wytworzył: Jerzy Roman
Data wytworzenia: 2018-09-18
Odpowiedzialny: Jerzy Roman
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-12 13:44:46